22.10. Zlínský dvojboj norníků

27.10.2016 10:34

Lipan od Rytíře Malovce - NL obstál, BZ - I.cena

celkově 1. místo v soutěži "Zlínský dvojbor norníků "- Gratulace vůdci a majiteli Sváťovi Kubrickému